Lễ các thánh: Đoàn người đông đảo không tài nào đếm nổi

hái Hà (01.11.2015) – Hôm nay Hội Thánh lữ hành nơi trần thế hướng về trời cao, để hân hoan mừng Hội Thánh đã được vinh quang trên Thiên Quốc.

Hội Thánh trên Thiên Quốc không chỉ các thánh có tên trong sổ bộ Hội Thánh, nhưng là “đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ”. Các ngài là những người đã “trải qua thử thách lớn lao, đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên”(Kh 7,9.14).

cacthanh02

Như vậy, các thánh mà hôm nay chúng ta mừng kính chắc chắn có các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân yêu của chúng ta đã ra đi trong ơn nghĩa Thiên Chúa: Các ngài đã trung kiên giữ vững đức tin. Các ngài đã cố gắng sống với tâm hồn nghèo khó, hiền lành. Các ngài đã trải qua sầu khổ, đã sống công chính, đã xót thương người, đã có tâm hồn trong sạch, đã xây dựng hòa bình và chịu cả những bách hại. Giờ đây, các ngài được hưởng những mối phúc mà chính Chúa Giêsu đã hứa ban (x. Mt 5,1-12).

Hướng về Thiên Quốc để hân hoan mừng lễ các thánh, cũng là hướng về nơi mà mỗi chúng ta hằng mong đợi. Chúng ta cũng sẽ được hưởng vinh quang cùng các ngài, nếu chúng ta biết kiên vững trong đức tin và sống đức tin mỗi ngày.

Hãy là người chiến thắng để có cành lá thiên tuế trong tay.  Hãy lấy Hiến Chương Nước Trời làm luật sống để được nghe Chúa Giêsu nói: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao (Mt 5,12a).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết luôn hướng về Trời Cao, bằng cách trung kiên trong đức tin và biết sống lời mời gọi của Chúa giữa đời sống thường nhật của chúng con hôm nay. Amen!

Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, CSsR