Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Vác Thập giá hằng ngày là cùng với Chúa Giêsu đi dâng lễ

tudaovn

Thái Hà (15.11.2015) –  Trong ngày lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Hội Thánh công bố Tin mừng Luca 9:23-26. Đức Giê-su mời gọi mọi người “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.”

Cả ba Tin mừng Nhất Lãm điều mô tả việc Chúa Giêsu vác thập giá là Ngài lên Giêrusalem đi dâng lễ. Macô mô tả hành trình Chúa Giêsu vác thập giá lên Giêrusalem ở chương 14. Matthêu trình bày ở chương 26-27. Luca dùng 10 chương, từ chương 9 đến 19 để tường thuật việc Chúa vác thập giá là đi dâng lễ.

Cả ba tác giả Tin mừng cho ta biết hành trình Chúa Giêsu vác thập giá lên Giêrusalem để chịu hiến tế. Ngài hiến tế chính mình, dâng lên Chúa Cha như “Con Chiên” gánh tội trần gian. Cho nên lời mời gọi “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” phải được hiểu là Ngài mời gọi chúng ta dẹp qua một bên mọi bận rộn hằng ngày để đến nhà thờ dâng lễ, kết hợp với Chúa Giêsu. Sự hiến mình của Chúa Giêsu trên đồi Golgotha năm xưa được hiện tại hoá mỗi khi Hội Thánh cử hành thánh lễ hôm nay. Những vất vả, lo toan, bệnh tật, đau khổ thể xác, và tâm hồn: bị hiểu lầm khinh khi, bị lên án, bị vu khống, bị tổn thương…nếu chúng ta mang những đâu khổ ấy đến nhà thờ là chúng ta cùng với Chúa Giêsu vác thập giá đi dâng lễ lên Chúa Cha. Đúng như Thánh Vịnh 51:18-19 diễn tả rằng“Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.”

Cùng với sự hiến mình của Chúa Giêsu trên thập giá, các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã hy sinh anh dũng đổ máu mình làm chứng cho Đức Tin. Thánh Giáo phụ Tertullien có lý khi viết “Chính dòng máu các Thánh Tử Đạo đã nẩy sinh Kitô hữu.” Máu các Thánh Tử Đạo nảy sinh các Kito hữu vì máu đó được kết hợp với máu Cực Thánh của Chúa Giêsu. Chính Ngài là máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, để thanh tẩy tội lỗi chúng ta. Vì được kết hợp với Thầy Chí Thánh, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vinh phúc với Chúa trên Thiên Đàng.

Ngày 19/06/1988, Đức Gio-an Phao-lô II đã phong hiển thánh cho 117 vị, trong số 130.000 người Tử Đạo tại Việt Nam, gồm có: 8 Giám mục; 50 Linh mục; 14 thầy giảng; 1 chủng sinh, 44 giáo dân. Trong đó có 10 vị người Pháp, 11 vị người Tân Ban Nha, còn lại là người Việt.

Các thánh trên đã Tử Đạo bởi 5 triều đại vua sau đây:[1]

Trịnh Nguyễn (1745-1773): 4 vị.

Cảnh Thịnh    (1798): 2 vị.

Minh Mạng      (1820-1840): 50 vị.

Thiệu Trị        (1841-1847) : 3 vị.

Tự Đức          (1848-1883): 58 vị.

Chúng con tạ ơn Chúa đã cho chún con các Thánh Tử Đạo. Cám ơn Các Thánh Tử Đạo VN đã hiến mình cho chúng con. Xin cầu nguyện cho chúng con giữ vững đức tin luôn mãi. Amen!

Lm Augustine Lê Phi