Nhà thờ Thái Hà: Chương trình tam nhật kính Thánh Anphongsô

Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (1696 – 1787). Thánh nhân cũng là Bổn mạng của nhiều quý ông, quý anh, của nhiều hội đoàn. Cách riêng ngài là Bổn mạng của Giáo xứ Thái Hà. Kính mời ông bà và anh chị em tham dự. Ngày lễ kính ngài chính ngày vào 01.08.