Nhà Thờ Thái Hà: Chương trình tĩnh tâm Mùa Vọng năm 2023 dành cho anh chị em xa quê

Để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội tổ chức chương trình Tĩnh tâm mùa vọng với chủ đề: “GẶP GỠ ĐỨC KITÔ” tại Nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, với sự hiện diện của Cha giảng lễ – Cha Augustinô Lê Quý Phi – Giám đốc Đệ Tử Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Huế.

Chương trình tĩnh tâm:

NGÀY I – THỨ BA NGÀY 19/12/2023

Chủ đề: “Gặp Gỡ Đức Kitô Biến Đổi Cuộc Đời Mình”

– 19h30: Chầu Thánh Thể.

– 20h00: Thánh lễ tĩnh tâm.

– 21h00: Quý Cha ngồi tòa giải tội.

NGÀY II – THỨ TƯ NGÀY 20/12/2023

Chủ đề: “Gặp Gỡ Đức Kitô Đón Nhận Ơn Tái Sinh”

– 19h30: Chầu Thánh Thể.

– 20h00: Thánh lễ tĩnh tâm.

– 21h00: Quý Cha ngồi tòa giải tội. (Lúc 19 giờ 15 quý cha đã ngồi tòa giải tội cho anh chị em)

Xin quý trưởng phó các Cộng đoàn và Ban ngành mời gọi thành viên tham dự đông đủ, lắng nghe và hồi tâm để chuẩn bị đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh sắp tới.

Trân trọng cám ơn!

~ Ban Truyền Thông Xa Quê ~