Nhà thờ Thái Hà: Giờ lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, ngày Lễ Chúa Giêsu Lên Trời vẫn được cử hành vào đúng ngày. Đây là ngày lễ trọng buộc. Do vậy, tại nhà thờ Thái Hà, lịch lễ như sau:

Thứ Tư, 20/05/2020

  • 05 giờ 30: Thánh lễ
  • 18 giờ 30: Lễ vọng Chúa Giêsu Lên Trời
  • 20 giờ 00: Lễ vọng Chúa Giêsu Lên Trời

Thứ Năm, 21/05/2020

  • 05 giờ 30: Thánh lễ
  • 08 giờ 00: Thánh lễ
  • 10 giờ 00: Thánh lễ
  • 16 giờ 00: Thánh lễ
  • 18 giờ 00: Thánh lễ
  • 20 giờ 00: Thánh lễ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.