Nhà Thờ Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K52

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Nhà Thờ Thái Hà sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K52

Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, Thứ Năm, ngày 05 tháng 05 năm 2022

Địa điểm: Hội trường tầng 5, nhà Mục vụ Giáo xứ Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

Thời gian học: Lớp học sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 15, vào các ngày Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy hàng tuần

Chương trình học: Giáo lý Dự tòng sẽ theo chương trình của Giáo phận Xuân Lộc, Giáo lý Hôn nhân theo Chương trình Giáo Lý Hôn Nhân Và Gia Đình của Ủy Ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Khóa học dự tính kéo dài khoảng 4 tháng.

Lưu ý: Bạn nào là người Công Giáo không thuộc Giáo xứ Thái Hà cần xin giấy giới thiệu của cha xứ của các bạn. Giấy giới thiệu sẽ nộp cho người phụ trách lớp trong thời gian học.

Ghi danh: Tại văn Phòng Giáo xứ vào giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ ngày thứ Hai

Các bạn vào Groups THÁI HÀ: LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN K52 để biết thông tin của lớp và ghi danh theo mẫu.

(Bạn có thể soi mã Code để vào Nhóm)