Nhà Thờ Thái Hà: Lễ các Thánh Nam Nữ và Cầu nguyện cho các Kitô hữu đã qua đời

 

THỨ HAI, 31.10.2022 – VỌNG LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

 • 18 giờ 30: Thánh Lễ

THỨ BA, 01.11.2022 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

 • 05 giờ 30: Thánh Lễ
 • 08 giờ 00: Thánh Lễ
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ
 • 16 giờ 00: Thánh Lễ
 • 18 giờ 00: Thánh Lễ
 • 20 giờ 00: Thánh Lễ

THỨ TƯ, 02.11.2022 – CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

 • 05 giờ 30: Thánh Lễ
 • 09 giờ 00: Thánh Lễ (Tại Nghĩa Trang Thanh Tước)
 • 10 giờ 00: Thánh Lễ
 • 18 giờ 30: Thánh Lễ
 • 20 giờ 00: Thánh Lễ
 • Quý ông bà và anh chị em nào muốn đi tham dự Thánh Lễ tại Nghĩa Trang Thanh Tước vào lúc 09 giờ 00, Thứ Tư, 2.11 mà chưa có phương tiện đi, xin đến văn phòng Giáo Xứ ghi danh
 • Nghĩa Trang Thanh Tước tọa lạc tại: Thanh Lâm, Mê Linh, Vĩnh Phúc