Nhà Thờ Thái Hà: Lịch Lễ Các Thánh & Các Đẳng Linh Hồn

THỨ NĂM, 31.10.2019 – LỄ VỌNG CÁC THÁNH NAM NỮ

– 18 giờ 30: Thánh lễ

THỨ SÁU, 01.11.2019 – LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

– 05 giờ 00: Thánh lễ

– 08 giờ 00: Thánh lễ

– 10 giờ 00: Thánh lễ

– 16 giờ 00: Thánh lễ

– 18 giờ 00: Thánh lễ

– 20 giờ 00: Thánh lễ

THỨ BẢY, 02.11.2019 – LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Tại Nhà Thờ

– 05 giờ 30: Thánh lễ (sau thánh lễ có dâng hương kính nhớ tổ tiên)

– 08 giờ 00: Thánh lễ

– 10 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có giờ hành hương kính Đức Mẹ)

– 12 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XXXI. Thường Niên

– 18 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XXXI. Thường Niên

– 20 giờ 00: Thánh lễ Chúa Nhật XXXI. Thường Niên

Tại Nghĩa Trang Thanh Tước

– 09 giờ 00: Thánh lễ (trước thánh lễ có viếng nghĩa trang)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.