Nhà Thờ Thái Hà: Lịch lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12/2020)

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, lễ trọng buộc. Tước hiện Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là bổng mạng của Dòng Chúa Cứu Thế. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 08/12 năm nay rơi vào ngày thứ Ba. Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Giáo xứ Thái Hà sẽ có các giờ lễ như sau:

  • 05 giờ 30
  • 10 giờ 00
  • 18 giờ 00
  • 20 giờ 00

Kính mời anh chị em tới tham dự thánh lễ để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta và qua Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh chúc tụng vì ơn Cứu Độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua sự cộng tác đặc biệt của Mẹ. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho Dòng Chúa Cứu Thế nhân ngày bổn mạng của Dòng.