Nhà Thờ Thái Hà: Tĩnh tâm Mùa Vọng, Giải tội và Đại lễ Chúa Giáng Sinh

 

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

GIẢI TỘI

VÀ ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH, NĂM 2022

…………….

TĨNH TÂM MÙA VỌNG

Chủ đề: “Một Thiên Chúa đã dựng lều và luôn đi cùng Dân Người”

Cha giảng: Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo, Hải Phòng

THỨ HAI, NGÀY 12/12/2022

05 giờ 30: Thánh lễ

– 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

THỨ BA, NGÀY 13/12/2022

05 giờ 30: Thánh lễ

– 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

THỨ TƯ, NGÀY 14/12/2022

05 giờ 30: Thánh lễ

18 giờ 00: Chầu Thánh Thể

18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

………………

ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH

THỨ BẢY, NGÀY 24/12/2022

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ (trước Thánh Lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • 18 giờ 00: LỄ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH (dành cho thiếu nhi)
 • 20 giờ 00: HOAN CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 • 22 giờ 00: LỄ ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH

CHÚA NHẬT, NGÀY 25/12/2022

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 08 giờ 00: Thánh lễ
 • 10 giờ 00: Thánh lễ
 • 16 giờ 00: Thánh lễ (dành cho thiếu nhi)
 • 18 giờ 00: Thánh lễ
 • 20 giờ 00: Thánh lễ

………………

GIẢI TỘI MÙA VỌNG

 • Quý cha sẽ ngồi tòa giải tội các ngày trong tuần, đến hết trưa ngày 24/12/2022 (cách riêng, sau các thánh lễ Tĩnh Tâm Mùa Vọng sẽ có đông cha ngồi tòa)
 • Ban sáng, từ 08 giờ 30 đến 11 giờ 00
 • Ban chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00
 • Ban tối từ 19 giờ 30 đến khi hết người xưng tội