Nhà thờ Thái Hà: Tĩnh tâm Mùa Vọng và Đại Lễ Chúa Giáng Sinh

Mời quý vị và các bạn tham dự các kỳ tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho các giới và Đại lễ Chúa Giáng Sinh tại nhà thờ Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.