Nhóm Bảo Vệ Sự Sống TGP Hà Nội mừng lễ quan thầy

Thái Hà (28/12/2018) – Trong ngày lễ mừng Các Thánh Anh Hài 28/12/2018 các thành viên trong Ban Caritas Bảo vệ sự sống TGP Hà Nội đã có dịp gặp gỡ mừng ngày lễ bổn mạng của nhóm tại nhà thờ Phủ Lý – Hà Nam

Buổi gặp mặt có sự hiện diện của cha F.x Nguyễn Kim Phùng, CSsR, Cha Brunô Phạm Bá Quế – Giám đốc Caritas TGP Hà Nội, Cha Giuse Vũ Thanh Cảnh chánh xứ giáo xứ Phủ Lý và một số cha khác. Đây là dịp thuận tiện để Ban Caritas bảo vệ sự sống kiện toàn về các mảng hoạt động bác ái xã hội trong năm qua và để tiếp tục học hỏi, thảo luận về hoạt động giữ gìn sự sống các thai nhi.

Buổi sinh hoạt có rất nhiều hoạt động như hội nhóm thảo luận các vấn đề thuận lợi và khó khăn gặp phải trong khi công tác, các chương trình văn nghệ. Sau giờ chia sẻ và lắng nghe Quý đấng bậc chia sẻ các đề tài liên quan đến hoạt động bác ái xã hội nói chung và hoạt động bảo vệ sự sống nói riêng.

Vì gặp 2 vụ tai nạn trên đường đã làm ảnh hưởng tới thời gian, cho nên gần thánh lễ Cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Caritas TGP Hà Nội và các tham dự viên đã cùng quý Cha hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn, cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ sự sống, loan truyền ơn cứu độ của Chúa đến với muôn người thông qua các hoạt động bác ái xã hội.. Cuối Thánh Lễ, Cha chủ sự cử hành nghi thức an táng cho các Thai Nhi.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.