Trực tiếp Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, thứ Năm, 13.05.2021

Thứ Năm, ngày 13.05.2021, Giáo hội cử hành Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp các thánh lễ vào lúc 10 giờ 00 và 20 giờ 00. Thánh lễ được phát từ Nhà Nguyện của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Mời quý vị tham dự.