Trực tuyến Tam Nhật kính Thánh Anphongsô & Thánh lễ Chúa Nhật (29/7-01/8/2021)

Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp giờ cầu nguyện và Thánh lễ trong Tam nhật kính Thánh Anphongsô cũng như Thánh lễ Chúa Nhật trên Fanpage: Truyền Thông Thái Hà và Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Chương trình cụ thể như sau:

THỨ NĂM, 29.07.2021

19 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphongsô

20 giờ 00: Thánh lễ

THỨ SÁU, 30.07.2021

19 giờ 30: Cầu nguyện với Thánh Anphongsô

20 giờ 00: Thánh lễ

THỨ BẢY, 31.07.2021

09 giờ 30: Hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Thánh lễ kính Thánh Anphongsô – Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, Bổn mạng Giáo xứ Thái Hà

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên.B

CHÚA NHẬT, 01.08.2021

10 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên.B

20 giờ 00: Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên.B