Thái Hà: Thánh lễ do Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh chủ sự

Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh sẽ cử hành các thánh lễ sau đây tại nhà thờ Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

– 10 giờ 00, Chúa Nhật, 09.10.2022: Thánh lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên.C

Kính mời anh chị em tham dự, cách riêng anh chị em di dân Công giáo Hà Tĩnh đang làm ăn, học tập tại Hà Nội.