Thái Hà: Chương trình tam nhật kính thánh Giêrađô, Tu sĩ DCCT

 THỨ HAI, NGÀY 14.10.2019

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 18 giờ 30: Thánh lễ: Khai mạc Tam Nhật
 • Mời anh chị em các ca đoàn đến tham dự thánh lễ và hát lễ

Chủ đề: Con đường nên thánh của Thánh Giêrađô

THỨ BA, NGÀY 15.10.2019

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 08 giờ 30: Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
 • Xin ông bà và anh chị em lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh nhân lo đi xưng tội trước
 • 10 giờ 00: Thánh lễ
 • 18 giờ 30: Thánh lễ: Bổn mạng Giáo Khu 10

Chủ đề: Thánh Giêrađô với lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria

THỨ TƯ, NGÀY 16.10.2019

 • 05 giờ 30: Thánh lễ
 • 08 giờ 30: Gặp mặt nhóm Bảo vệ sự sống
 • 10 giờ 00: Thánh lễ
 • 18 giờ 30: Thánh lễ: Bổn mạng các chú giúp lễ, ca đoàn Giêrađô, quý thầy trong Dòng

Chủ đề: Thánh Giêrađô với việc loan báo Tin Mừng

 • 20 giờ 00: Thánh lễ: Dành cho anh chị em di dân

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.