Thái Hà: Chương trình Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh (trực tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH

PHÁT TRỰC TIẾP

Trên các kênh:

Fanpage: Truyền Thông Thái Hà
(https://www.facebook.com/nhathothaiha/)

Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp (https://bom.to/i6dBE3)

 

 THỨ NĂM TUẦN THÁNH (09/ 04 / 2020)

– 18 giờ 30: Thánh lễ Tiệc Ly

   Sau Thánh lễ là Giờ Chầu Thánh Thể

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (10 /04 / 2020)

– 15 giờ 00: Đi đàng Thánh Giá

– 18 giờ 30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

THỨ BẢY TUẦN THÁNH (11 /04 / 2020)

– 09 giờ 30: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi

– 20 giờ 00: Canh Thức và Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT: ĐẠI LỄ PHỤC SINH (12 /04 / 2020)

– 10 giờ 00: Thánh lễ Phục Sinh

– 18 giờ 00:  Thánh lễ Phục Sinh

Kính chúc ông bà và anh chị em tham dự các cử hành trong Tuần Thánh và Đại Lễ Chúa Phục Sinh cách sốt sắng với niềm tin vào Mầu Nhiệm Chúa Chết và Sống Lại để Cứu Độ chúng ta và toàn thể nhân loại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.