Thái Hà: Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Vọng năm 2022

Năm nay, Giáo xứ Thái Hà sẽ tổ chức 3 buổi Tĩnh Tâm cho mọi thành phần Dân Chúa.

Ba ngày Tĩnh Tâm với chủ đề : “Một Thiên Chúa đã dựng lều và luôn đi cùng Dân Người” do cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo, thuộc Giáo phận Hải Phòng hướng dẫn.

Chương trình cụ thể như sau:

THỨ HAI, NGÀY 12/12/2022

– 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

THỨ BA, NGÀY 13/12/2022

– 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

THỨ TƯ, NGÀY 14/12/2022

– 18 giờ 00: Chầu Thánh Thể

– 18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

Kính mời ông bà và anh chị em tới tham dự để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh sắp đến.