Thái Hà: Chương trình tĩnh tâm và cử hành Bí tích hòa giải trong Mùa Vọng 2023

THÁI HÀ: CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM VÀ CỬ HÀNH BÍ TÍCH GIẢI TỘI TRONG MÙA VỌNG NĂM 2023

Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Giáo xứ Thái Hà sẽ tổ chức ba ngày tĩnh tâm dành cho các giới, các hội đoàn và anh chị em trong và ngoài Giáo xứ. Ngoài ra, còn có 2 tối tĩnh tâm dành riêng cho anh chị em thuộc Gia đình Công giáo xa quê Hà Nội. Chúng tôi cũng gửi đến anh chị em lịch Giải tội tại nhà Thờ Thái Hà để anh chị em sắp xếp đi giao hòa với Chúa trong Mùa Vọng này. Chương trình cụ thể như sau:

TĨNH TÂM MÙA VỌNG, NĂM 2023

THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM (12.13.14 /12/2023)

18 giờ 00: Cầu Nguyện

18 giờ 30: Thánh Lễ Tĩnh Tâm

Sau thánh lễ sẽ có quý cha ngồi Tòa Giải Tội

THỨ BA, THỨ TƯ (19.20/12): DÀNH CHO ANH CHỊ EM XA QUÊ

20 giờ 00: Thánh Lễ

…………………….

CỬ HÀNH BÍ TÍCH GIẢI TỘI TẠI THÁI HÀ

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

Sáng: 08 giờ 00 – 10 giờ 30

Chiều: 15 giờ 00 – 17 giờ 00

Tối: 19 giờ 15 – 21 giờ 00

Nhất là sau các Thánh lễ trong những ngày tĩnh tâm, sẽ có quý cha ngồi Tòa Giải Tội cho các hối nhân

THỨ BẢY

Sáng: 08 giờ 30 – 10 giờ 00

Chiều: 15 giờ 00 – 18 giờ 00

Tối: 19 giờ 00 – 20 giờ 00

CHÚA NHẬT

Sáng: 09 giờ 00 – 10 giờ 00

Chiều: 14 giờ 30 – 15 giờ 30

Tối: 19 giờ 00 – 20 giờ 00