Thái Hà: Khai giảng lớp giáo lý dự tòng, khoá 55

LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG KHOÁ 55 TẠI THÁI HÀ

Thờ gian: 19 giờ 15, thứ Tư, ngày 18.10.2017

Địa điểm: Tần 3, nhà giáo lý, Giáo xứ Thái Hà

Lớp học: Vào lúc 19 giờ 15, thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần. Kéo dài trong thời gian khoảng 4 tháng

Ghi danh tại lớp học hoặc tại văn phòng Giáo xứ và sẽ khoá sổ sau ngày khai giảng một tuần

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.