Thái Hà: Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa

Thái Hà: ngày 01/01/2018, chúng ta tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria với tước hiệu. Mẹ Thiên Chúa, Mẹ luôn luôn Cứu Giúp thông ban ơn Chúa và chuyển cầu cho chúng ta.

“Đức Maria không phải chỉ là Mẹ Thiên Chúa mà còn là Mẹ của hết thảy chúng ta.”

Có thể nói, mùa Giáng Sinh cũng là mùa kính Đức Mẹ. Đặc biệt ngày đầu năm Dương lịch hôm nay, phụng vụ muốn tôn kính Đức Maria với tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa. từ năm 1968 Đức Giáo Hoàng Phaolô VI lại dành ngày 1 tháng Giêng nầy để cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

Đất nước chúng ta đã thoát khỏi những năm chiến tranh. Nhưng chúng ta vẫn còn có nhiệm vụ phải suy nghĩ về hoà bình. Bởi vì hoà bình không phải chỉ là chấm dứt chiến tranh. Yêu hòa bình thì phải xây dựng công bằng, bác ái, phải kiến tạo bình đẳng, Tự Do Và Dân Chủ, Hòa Bình đích thực. hòa bình đòi hỏi phải phấn đấu, phải đấu tranh, để tiêu diệt cái xấu và phát triển cái tốt.

Trong bối cảnh Đất Nước của chúng ta còn biết bao nhiêu bất công và đau khổ, chúng ta cùng dâng lên Mẹ quê hương việt nam của chúng ta và Cùng với Mẹ chúng ta xây dựng nền hòa bình – công lý. Những đổ vỡ về vật chất và tinh thần. Chúng ta phải cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới. Hoà bình hạnh phúc phải là hơi thở của mọi người trên thế giới.

Lạy Mẹ Maria, chúng con tuyên xưng và ca tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ quyền phép và đầy tình thương xin Mẹ ban Hoà bình cho hết thảy những đất nước đang còn bị bách hại và thiếu tự do.

Truyền Thông Thái Hà

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.