Thái Hà: Tam nhật kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập DCCT


Thánh Anphongsô sinh năm 1696 và mất năm 1787 tại Napoli, miền Nam nước Ý. Ngài thành lập Dòng Chúa Cứu Thế năm 1732 để chuyên lo việc loan báo Tin Mừng cho những con người bị bỏ rơi hơn cả. Hội Thánh đã đặt thánh Anphongsô làm bổn mạng của các cha giải tội và các nhà thần học luân lý và mừng kính ngài vào ngày 01.08 hàng năm.

Tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, thánh Anphongsô cũng được chọn làm bổn mạng của Giáo xứ Thái Hà.

Kính mời anh chị em tới tham dự 3 ngày kính nhớ thánh Anphongsô tại nhà thờ Thái Hà, từ ngày 30/7 đến ngày 01/08 tới đây.

Chương trình cụ thể như sau:

……………………………………….

THỨ HAI, 30/7/2018: “Thánh Anphongsô: Thuở Thiếu Thời Với Lòng Mến Chúa, Yêu Người”

  • 05 giờ 30: Thánh lễ
  • 18 giờ 30: Thánh lễ (trước thánh lễ có Chầu Thánh Thể 30 phút – hội đoàn theo ngày phụ trách)

THỨ BA, 31/7/2018: “Thánh Anphongsô: Vị Luật Sư Vì Người Nghèo, Người Bị Bỏ Rơi”

  • 05 giờ 30: Thánh lễ
  • 18 giờ 30: Thánh lễ (15 phút trước thánh lễ, rước kiệu thánh Anphongsô)

THỨ TƯ, 01/08/2018: “Thánh Anphongsô: Vị Mục Tử Nhiệt Tâm Loan Báo Tin Mừng Cứu Độ”

  • 05 giờ 30: Thánh lễ
  • 08 giờ 00: Thánh lễ (dành cho quý ân nhân)
  • 10 giờ 00: Thánh lễ (dành cho Hội con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp)
  • 18 giờ 30: Thánh lễ (15 phút trước thánh lễ, rước kiệu thánh Anphongsô)
  • 20 giờ 00: Thánh lễ (dành cho di dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.