Thái Hà: Thánh Lễ Cầu Nguyện Nguyện Cho Các Nhóm Bác Ái Xã Hội

Thái Hà – Như thường lễ, vào tuần thứ 2 của mỗi tháng. Vào lúc 20 giờ 00 ngày 08.10.2018, Cha đặc trách F.x Nguyễn Kim Phùng đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các thành viên của 3 nhóm Bác ái xã hội – BVSS, Lê – Giô, Emmaus. Thánh lễ quy tụ các thành viên của 3 nhóm tham dự.

Trong bài giảng Cha F.x chia sẻ: “Ai là người thân cận của chúng ta ? người thân thận là người khi ta gặp ta sẽ yêu thương họ. Nếu mỗi thành viên trong 3 nhóm biết nhìn nhận người thân cận là những người ta gặp trong ơn gọi phục vụ. Thì chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả hơn”. Cha còn nói thêm ” Xã hội ngày nay đối xử với nhau rất bạo lực, họ có thể rút mũ bảo hiểm, dao hay kiếm để đánh nhau chỉ vì đâm xe hay cướp bóc…Có những gia đình con cái bất hiếu, không chăm sóc Cha Mẹ. Có những bệnh nhân HIV bị gđ ghẻ lạnh, hứt hủi. Nạn Nạo Phá Thai lan tràn”. Vậy mỗi thành viên chúng ta hãy dấn thân mạnh mẽ, để mang yêu thương đến với những người đang gặp khó khăn và hoạn nạn”.

 Kết thúc thánh lễ Cha F.x dặn dò và đưa ra những công việc chung của tháng tới.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.