Thân phụ và thân mẫu cha Gioankim Hà Ngọc Phú, DCCT qua đời

Bà cố Maria Nguyễn Thị Vuốt, sinh năm 1940, đã an nghỉ trong Chúa hôm 16.8.2021, hưởng thọ 81 tuổi.

Ông cố Gioankim Hà Đăng Đồng, sinh năm 1937, đã an nghỉ trong Chúa hôm nay, 23.08.2021, hưởng thọ 84 tuổi.

Gia đình bà cố Maria và ông cố Gioankim thuộc Giáo xứ Lộc Hưng, Tổng Giáo phận Sài Gòn (Phường 6, Quận Tân Bình)

Cha Gioankim Maria Hà Ngọc Phú hiện phụ trách Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Trước khi vào Sài Gòn phụ trách Văn Phòng Tỉnh Dòng, cha Gioankim Maria Hà Ngọc Phú đã có quãng thời gian phục vụ tại Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà.

Truyền Thông Thái Hà chúng con phân ưu cùng cha Gioankim Maria Hà Ngọc Phú và toàn thể gia đình. Xin Chúa thương đón nhận bà cố Maria và ông cố Gioankim vào hưởng nhan thánh Chúa.

Truyền Thông Thái Hà