Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

Xin cho biết những khác biệt chính giữa bản Thánh Kinh Công giáo tiếng Anh và bản King James? Có những người ở các tôn giáo khác nói rằng cá bản Thánh Kinh chẳng khác gì nhau?

Ngày nay, chỉ có hai điểm khác biệt lớn giữa hai bản Thánh Kinh mà chúng ta gọi là Thánh Kinh Thệ Phản1 và Thánh Kinh Công Giáo.

Trước hết, Thánh Kinh Côn Giáo gồm tất cả hoặc một phần những cuốn sách Cựu Ước không có trong kinh bộ của truyền thông Thánh Kinh Thệ Phản. Đó là các sách Tobias, Judith, Baruch, I và II Bâcbees, Ben Sirach (Ecclesiasticus), sách Khôn Ngoan, một phần sách Daniel và sách Esther. Vì những lý do chưa tiện trình bày ở đây, các học giả Kinh Thánh xếp những sách này vào phần kinh bộ đệ nhị, vì người Do Thánh thời Cựu Ước và Tân Ước đánh gia mức độ quan trọng của những sách này không như nhau.

Thứ đến, Thánh Kinh Thệ Phản thường không có nhiều cước chú, giải thích và dẫn nhập. Lý do là vì truyền thống Thệ Phản chủ trương rằng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn mỗi cá nhân khi họ đọc Sách Thánh, do đó khi xuất bản Thánh Kinh, người ta không muốn xen vào những quan điểm được coi như là sự can thiệp của con người giữa độc giả và Chúa Thánh Thần.

Thánh Kinh Công Giáo không ngại in cả những mục đó vào, trình bày bối cảnh của tất cả các sách hoặc một số đoạn, mô tả đối tượng đọc giả các sách hoặc một số đoạn, mô tả tối tượng đọc giả của sách…v..v…Càng ngày những Sách Thánh do an hem Thệ Phản xuất bản càng có khuynh hướng thêm các cước chú vào để giúp đọc giả nắm bắt những gì mà tác giả Sách Thánh muốn đề cập tới.

Ngoài những điểm đó ra, nhìn chung không có khác biệt quan trọng giữa Thánh Kinh Thệ Phản và Thánh Kinh Công Giáo. Trong những thể kỷ trước, một số đoạn văn được dịch khác hẳn nhau, do ảnh hưởng lập trường đạo lý của đôi bên. Tuy nhiên, ngày nay khoa chọn và dịch các thủ bản Thánh Kinh đã phát triển nhiều, nên mọi quan điểm trong các bản dịch không còn là vấn đề tranh luận giữa các học giả Thánh Kinh của các giáo hội nữa.

Các bản dịch Thánh Kinh mới thời nào cũng có. Tuy vậy, bản King James (KJ) của Thệ Phản, là một trong những bản dịch tiếng Anh sớm (16110 được phổ biến nhiều nhất vì lối văn và ngôn ngữ đặc biệt khiến cho nó trở thành một ánh văn chương cổ điển Anh.

Bản dịch Công Giáo tiếng Anh có uy tín nhất hiện là bản New American Bible đã duyệt lại, được thực hiện dưới sự bảo trợ của các giám mục tại vùng nói tiếng Mỹ và tiếng Anh. Những bản dịch Kinh Thánh Thệ Phản khá nhất hiện nay có lẽ là Revised English Bible, và một vài bản đáng chú ý khác, như New Revised Standard Version (NRSV), bao gồm cả bản Công Giáo có phần các ‘ngụy thư’, và bản New International Version (NIV)

  1. ‘Thệ Phản’ hay ‘Kháng Cách’ (Protestantism) là một danh xưng chung hơn là ‘Tin Lành’ (Evangelicalism)

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

2 comments

  1. Giờ còn dùng từ thể phản luôn à đọc vào như bị xúc phạm đạo mình 😞😞

  2. Chịu thôi biết làm sao giờ mình cũng như bạn đọc ko nổi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.