Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Nguyễn Quốc Hùng (18 h30, thứ Ba, 10.07.2018)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.