Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót & an táng 13 em Thai Nhi

Vào lúc 15h ngày 05.08.2022 tại nhà thờ Thái Hà đã diễn ra Thánh Lễ An Táng cho 13 em Thai Nhi bị Cha Mẹ khước từ quyền sống trong tháng vừa qua. Hiệp thông trong Thánh Lễ có Cha F.x Nguyễn Kim Phùng, các thành viên trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống Thái Hà và hội Lòng Chúa Thương Xót.
Trong bài giảng Lễ, cha F.x chia sẻ : ” cái chết đã đến với anh La-za-rô và được an táng trong mồ 4 ngày và đã được sống lại. Điều đó cho thấy sự chết không làm gì được Chúa Giesu và hôm nay khi chứng kiến các em thai nhi bị Cha mẹ không cho quyền sống, các em cũng sẽ được sống lại vào ngày sau hết.”
Số lượng Thai Nhi trong tháng này có phần ” thuyên giảm”, nhưng không phải vì người ta không phá nữa. Mà nhóm BVSS Thái Hà đã hạn chế lấy Thai Nhi mà thay vào đó là xây dựng các chương trình truyền thông mạnh mẽ, để giúp mọi người hiểu rằng sự sống là vô giá và mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ.
Các em Thai Nhi hôm nay đại diện cho những tội ác, cho sự vô cảm, ích kỷ, yếu đuối của những bậc làm Cha làm mẹ. Họ đã bỏ đi điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này. Chắc chắn họ sẽ không thể quên được những lầm lỡ ấy. Chúng ta cùng cầu nguyện cho họ cách riêng và cho tất cả những người đang có ý định hủy bỏ sự sống. Để họ nhận ra giá trị cốt lõi đó chính là SỰ SỐNG.

Ban truyền thông BVSS Thái Hà