Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót & An táng các Thai Nhi tại Thái Hà

Vào lúc 15h00 – 4/9/2020, tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội diễn ra Thánh Lễ Lòng Chúa Xót Thương và an Táng cho 25 Thai Nhi vô tội. Đây là thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót và an táng các thai nhi thường kỳ diễn ra vào ngày thứ Sáu đầu tháng.

Trong bài giảng lễ, Cha đặc trách F.x Nguyễn Kim Phùng chia sẻ: ” Chính Cha Mẹ mới là người gây ra tội, chứ một Thai Nhi vô tội và các em được Chúa cho hồng ân làm người. Vì thế không ai có quyền khước từ quyền sống ấy. ”

”Việc Phá Thai sẽ tồn tại tới Tận Thế”, Cha trích lời Cha cố Matthew Vũ Khởi Phụng.

25 mạng sống hôm nay, là nhân chứng cho sự độc ác của con người. Tại sao Cha Mẹ lại giết đi chính đứa con của mình chỉ vì những lý do kia ??

Chúng ta hãy lên tiếng để bảo vệ cho các Thai Nhi vô tội. Tiếng khóc không làm nên hạnh phúc, hay mang cho đời nụ cười trẻ thơ !

Nguyễn Minh Hùng – Nhóm BVSS Hà Nội