Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót & nghi thức an táng 177 em Thai Nhi

Thái Hà – Lúc 15 giờ 00, ngày 05.04.2019 tại nhà thờ Thái Hà diễn ra thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót & nghi thức an tang 117 em thai nhi vô tại bị chính bố mẹ bỏ trong thánh vừa qua.

Trước khi bắt đầu thánh lễ một người số Cô đã lên làm chứng cho Lòng Chúa Thương Xót, đặc biệt hơn có một cặp vợ chồng không thuộc tôn giáo nhưng do được ơn chữa lành của Thiên Chúa nên đang lên làm chứng về cho Thiên Chúa

Sau phần làm chứng cho Chúa mọi người sốt sáng dọn mình để bước vào thánh lễ.

Thánh lễ do Cha F.X Nguyễn Kim Phùng đặc trách nhóm BVSS chủ tế, cùng đồng tế với Ngài có Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, DCCT. Tham dự thánh lễ có anh chị em trong nhóm BVSS cùng quý ông bà anh chị em đến tham dự

Trước khi ban phép lành cuối lễ Cha chủ tế F.X đã chủ sự nghi thức tiễn biệt 117 thai. Nhưng giọt nước đã rơi trên nhưng khuôn mặt của quý anh chị em khi tham dự nghi thức.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.