Thông báo: Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm 2020 và lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa

Tại nhà thờ Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) trong ngày cuối cùng của năm 2020 và lễ Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01) sẽ có các giờ lễ sau:

THỨ NĂM, 31/12/2020 – NGÀY CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH 2020

5 giờ 30: Thánh lễ

18 giờ 30: Thánh lễ

20 giờ 00: Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm 2020

THỨ SÁU, 01/01/2021 – LỄ ĐỨC TRINH NỮ MARIA MẸ THIÊN CHÚA

05 giờ 30: Thánh lễ

10 giờ 00: Thánh lễ

15 giờ 00: Thánh lễ – Hội Lòng Chúa Thương Xót

18 giờ 00: Thánh lễ

20 giờ 00: Thánh lễ