Thánh lễ tạ ơn kết thúc năm 2021

Kính mời ông bà và anh chị em tham dự thánh lễ tạ ơn Chúa vì một năm đã qua và dâng lên Chúa một năm mới sắp đến. Xin Chúa gìn giữ và bảo vệ mỗi người, từng gia đình và toàn thể nhân loại trong tình thương của Chúa. Thánh lễ được cử hành tại nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội và phát trực tuyến qua đường link dưới đây