Thiên Chúa là tình yêu

Thái Hà (21.02.2016) – Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay, Năm C

 Lời Chúa:

 “Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8).

Suy niệm:25odaslmuvp5v4ujcs1vq2kh92526a088a8da32

Nếu các tín ngưỡng và tôn giáo trên thế giới coi Thượng Đế, Tạo Hóa, là một “vị thần” xa cách và xa lạ, “kính nhi viễn chi” để chỉ dám “kính thần như thần tại”, thì đức tin Do Thái giáo Cựu ước tiến cao hơn một bước, họ nhìn nhận và tin vào một vị Thiên Chúa quyền năng, thánh thiện, công bình nhưng cũng rất mực yêu thương, gần gũi với loài người, và thấp thoáng qua lời các Ngôn sứ, ví dụ: Isaia, Giêrêmia, Êdêkien, Hôsê, Người là Cha của họ nữa. Với đức tin Kitô giáo, qua Tin Mừng, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho những kẻ tin biết Thiên Chúa là Cha và dạy các môn đệ cầu nguyện bằng lời thưa “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Mt 6,7). Cảm nghiệm được từ nền tảng mặc khải này của Chúa Giêsu, và qua những gì Ngài đã sống, đã làm và trọn cuộc đời tại thế của Chúa, thánh Gioan đã dùng nhiều hình ảnh có tính ẩn dụ để diễn tả “bản thể” của Thiên Chúa: “Thiên Chúa là Ánh sáng” (1 Ga 1,5), “Thiên Chúa là Sự sống” (1 Ga 1,2; 5,11) và “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8.16).

Trong thư thứ nhất gửi cho các tín hữu đang phải đối diện với những thử thách về đức tin, cụ thể là đang bị bách hại nặng nề vào hai thập niên cuối thế kỷ thứ nhất, mà những bách hại đó thường được xem như là những sức mạnh của sự dữ sự chết và quyền lực satan đang thống trị thế giới, thánh Gioan nói với người tín hữu rằng: “Thiên Chúa là Tình Yêu”, và “Tình yêu mãnh liệt hơn sự dữ và sự chết”. Và qua đó, thánh Gioan cũng mời gọi người tín hữu thực thi tình yêu đối với nhau (x. 1 Ga 2), vì đó là sức mạnh chiến thắng sự dữ. Tình yêu là lệnh truyền (entolè trong Hy ngữ được hiểu là “lối sống”, “đường đi”, “đạo”) của Chúa; và khi thực thi tình bác ái huynh đệ chân thành, chúng ta có cơ hội trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa, vì bản tính của Người là Cha giàu lòng nhân hậu và là Thiên Chúa Tình Yêu.

  1. Bài học:

Hỏi: Mầu nhiệm “Thiên Chúa là Tình Yêu” đòi hỏi ta thực thi điều gì?

Thưa: Mầu nhiệm “Thiên Chúa là Tình Yêu” đòi hỏi ta yêu thương anh chị em mình.

  1. Quyết tâm thực hành:

Trong Mùa Chay này, cầu nguyện đặc biệt cho một người trong Giáo xứ của bạn.