Thông báo của Nhóm bảo trợ sinh viên Công giáo Miền Bắc

Thái Hà (09.06.2016) – Về việc xét cấp Học bổng cho Sinh viên năm học 2016 – 2017.
.
Các bạn sinh viên thân mến.

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao tri thức nơi các bạn sinh viên Công giáo, một nhóm người Công giáo hảo tâm đã thành lập Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo miền Bắc (NBTSVCG MB). Một trong những sứ vụ đó là cấp học bổng cho sinh viên..

Nhóm mong muốn các Sinh viên nhận sự giúp đỡ sẽ hiểu đây là cánh tay nối dài đến với các em để các em có thêm điều kiện đến với người khác nhiều hơn.

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG.DucTinGioiTre

Các sinh viên (Công giáo hoặc không Công giáo) học bậc Đại học có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập.
.
2. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG.

a. Sinh viên nghèo hiện đang học bậc Đại học tại các Trường đại học ở miền Bắc Việt Nam (những trường hợp ngoài miền Bắc được coi là trường hợp đặc biệt).
Không cấp Học bổng cho Sinh viên đang học năm cuối đại học (2015 – 2016).
Vì ngân quĩ có giới hạn, nên không có khả năng cấp học bổng cho sinh viên học ở bậc Cao đẳng, Trung cấp.
.
b. Điểm trung bình từ 7,5/10 trở lên. Riêng đối với các Ngành học khó như y dược, kỹ thuật v.v..ở các Trường tốp đầu và các sinh viên Dự tu từ 7,0/10 trở lên
.
c. Sinh viên được cấp học bổng là những sinh viên không nhận được học bổng, trợ cấp của các tổ chức, cá nhân khác ngoài gia đình.
.
3. HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG.

a. Đơn xin cấp học bổng.

Làm đơn theo mẫu của NBTSVCG MB. Trường hợp riêng có thể viết tay nhưng vẫn phải đầy đủ các thông tin theo quy định của NBTSVCG MB.

Trong đơn cần ghi rõ cam kết hiện không được hưởng bất cứ học bổng hoặc tài trợ nào khác ngoài gia đình, việc này nếu có thì cần ghi rõ trong đơn và nêu rõ lý do vẫn muốn xin học bổng. Và cam kết trong thời gian học tập phải thực hiện tốt quy đinh làm việc Bác ái, Tông đồ trong các Hội đoàn Xã hội hoặc Hội thánh Công giáo tối thiều 10 tiếng trong một học kỳ.
.
b. Phiếu điểm:
Điểm trung bình học kỳ 2 năm học 2014 -2015 và học kỳ 1 năm học 2015 – 2016.

c. Giấy chứng nhận Gia cảnh.

Giấy chứng nhận Gia cảnh phải có xác nhận của Chính quyền Phường, Xã hoặc Cha xứ nơi gia đình sinh viên thường trú. Cần xác nhận cụ thể, chi tiết Gia cảnh của sinh viên.

“Giấy chứng nhận Gia cảnh” chỉ đóng dấu và ký tên là không hợp lệ.
.
d. Giấy xác nhận làm Thiện nguyện và Sinh hoạt trong các Hội đoàn.

* Đối với các sinh viên đã nhận học bổng này cho năm học 2015 – 2016 phải có “Giấy xác nhận” đã làm việc bác ái, tông đồ 10 tiếng một học kỳ trong thời gian nhận học bổng. Giấy này phải có xác nhận của Cha Đặc trách Sinh viên và Trưởng Hội đoàn sinh viên tham gia.

* Đối với các sinh viên chưa nhận học bổng này không phải nộp “Giấy xác nhận làm Thiện nguyện và Sinh hoạt trong các Hội đoàn, nhưng khuyến khích các sinh viên nộp thêm “Giấy xác nhận” này để việc xét cấp học bổng cho sinh viên đó được thuận lợi khi tổng duyệt hồ sơ xin cấp học bổng.
.
4. HỌC BỔNG.

– Học bổng chỉ dùng để đóng học phí cho sinh viên.

– Học bổng toàn phần là bốn triệu đồng/ năm.

– Các trường hợp đặc biệt như: Sinh viên học giỏi, Gia cảnh quá khó khăn, nhiệt tình làm việc thiện, việc tông đồ có thể được xem xét nâng học bổng, trợ cấp sách vở.

– Đối với các trường hợp đặc biệt, tuy không đủ hoàn toàn các điều kiện để cấp học bổng toàn phần cả năm, cũng có thể được xét cấp học bổng bán phần.
.
5. THỜI GIAN

a. Nhận hồ sơ:

Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016.
.
b. Thẩm định và xét duyệt hồ sơ:

Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2016.
.
c. Thời gian cấp học bổng.

Trong tháng 9 năm 2015.
.
d. Thông báo kết quả xét học bổng:

– Đối với các hồ sơ nộp qua các Tổ chức kết quả xét học bổng sẽ được thông báo qua Tổ chức đó.

– Đối với các hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp cho NBTSVCG MB kết quả sẽ được thông báo đến cá nhân nộp hồ sơ.
.
6. THÔNG TIN LIÊN HỆ.

Hồ sơ xin cấp học bổng của cá nhân và các Tổ chức xin gửi về:

Phaolô Lương Văn Mãn.

Điện thoại: 0975. 056.149

Email: manluongvan@yahoo.com.vn
.
Hà Nội. Ngày 08 tháng 6 năm 2016

Đại diện Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo miền Bắc.

Thư ký:

……………………………………………………………………….

.
ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG
.
Về bản thân
Họ và tên (tên Thánh nếu có) của sinh viên …………………………
Ngày, tháng, năm sinh…………nơi sinh ………………………………
Hiện đang học năm thứ …….khoa ………………… lớp ……………Thời gian học ……..năm.
Tên trường …………………………địa chỉ (tên thành phố) …………
Điểm trung bình (thang điểm 10) của học kỳ 2 năm học 2014 – 2015………………và học kỳ 1 năm học 2015 – 2016 ………………
.
Địa chỉ thường trú…………………………………………………………
Nơi tạm trú học đại học hiện nay ………………………………………
Điện thoại ………………email (nếu có) ……………………………….
.
Gia cảnh
Họ và tên cha …………………năm sinh ……nghề nghiệp …………
Họ và tên mẹ …………………năm sinh ……nghề nghiệp …………
Tình trạng sức khỏe của cha ……………của mẹ ……………………
Thu nhập của cha……………. VND/tháng/mùa/năm
Thu nhập của mẹ………………VND/tháng/mùa/năm.
Địa chỉ của cha..…………………………………………………………
Địa chỉ của mẹ……………………………………………………………
Số người (anh, chị, em, ông, bà …) trong gia đình đang sống phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ …………….người.
.
Tình trạng sinh sống
Tên người nuôi dạy ………………………Quan hệ …………….……
Thu nhập do sinh viên tự lao động thêm …VND/tháng/học kỳ/năm
Hiện có học bổng hoặc trợ cấp nào không ? ………..Số tiền được trợ cấp/học kỳ/năm …………………..VND
Nếu có, thì cho biết tên người hoặc cơ quan cấp …………………..
.
Trình bày sơ qua về hoàn cảnh, lý do xin cấp học bổng
(nếu không đủ chỗ có thể viết vào một tờ giấy riêng)
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Tôi sẽ làm công tác bác ái, tông đồ (như thăm người nghèo khó, bệnh tật, giúp trẻ em nghèo, bảo vệ sự sống,
sinh hoạt trong các đoàn thể công giáo…) tối thiểu 10 tiếng/một học kỳ trong thời gian nhận học bổng
..
………………., Ngày ……. tháng ……. năm ………
Người khai ký tên
(ký và ghi rõ họ tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.