Thông báo: Dừng chương trình Phần Quà Yêu Thương tại Thái Hà

Thưa quý vị và các bạn, để góp phần trợ giúp những anh chị em gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội, các tu sĩ và anh chị em giáo dân Thái Hà đã thực hiện chương trình Phần Quà Yêu Thương.

Chương trình bắt đầu từ thứ Hai, 13.04.2020. Sau 5 lần thực hiện vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu trong tuần, chương trình đã nhận được sự giúp đỡ, cộng tác của nhiều anh chị em. Gần 3.000 phần quà đã được gửi đến anh chị em gặp khó khăn không phân biệt tôn giáo. Mỗi phần quà từ 5kg đến 10kg gạo, 1 khẩu trang và 1 lọ nước sát khuẩn; (28 tấn gạo, 3.000 khẩu trang và 2.000 lọ nước sát khuẩn)

Sau khi Hà Nội đã nới lỏng giãn cách xã hội, mọi người có thể đi làm trở lại, chúng tôi quyết định dừng chương trình Phần Quà Yêu Thương vào thứ Hai và thứ Sáu như chúng tôi đã thực hiện trong hơn hai tuần qua.

Cùng với những chương trình bác ái xã hội đang thực thiện tại Thái Hà lâu nay, chúng tôi sẽ có một chương trình mới để có thể tiếp tục liên đới, trợ giúp cách hiệu quả hơn cho những anh chị em và gia đình đang thật sự khó khăn tại Hà Nội. Chúng tôi cần một thời gian nhất định để chuẩn bị chương trình này.

Cám tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cám ơn anh chị em gặp khó khăn đã đến với chúng tôi. Cám ơn lòng quảng đại của quý vị ân nhân đã gửi tiền, vật phẩm cho chúng tôi và anh chị em thiện nguyện đã nhiệt thành làm việc trong những ngày qua.

Xin hãy cầu nguyện và tiếp tục đồng hành, cộng tác với chúng tôi trong việc liên đới, chia sẻ khó khăn với những anh chị em bị thiệt thòi hơn cả trong một chương trình mới sẽ được thực hiện vào những ngày gần nhất.

Thái Hà, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Phụ trách bác ái xã hội tại Thái Hà

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, C.Ss.R

VIDEO CÁC NGÀY THỰC HIỆN PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG

NGÀY THỨ NHẤT: CHƯƠNG TRÌNH PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=U2riEI0ArY4

NGÀY THỨ HAI : CHƯƠNG TRÌNH PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=-d5BJEMdV1w&t=48s

NGÀY THỨ BA: CHƯƠNG TRÌNH PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=0s7ynImBY-Q&t=20s

NGÀY THỨ TƯ: CHƯƠNG TRÌNH PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=LT5Aqu_bQH0

NGÀY THỨ NĂM: CHƯƠNG TRÌNH PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG
https://www.youtube.com/watch?v=tarMKQgYvbw

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.