Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tại Thái hà cuối tháng 09.2019

Thưa ông bà và anh chị em,

Trong kế hoạch về đường hướng chung cho nhiệm kỳ 2019 – 2012 của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã mời gọi mọi tu sĩ hãy cầu nguyện cho việc phát triển con người toàn diện trong tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn. Việc cầu nguyện với nhiều hình thức khác nhau, có thể dâng thánh lễ (cầu nguyện cho công lý và hòa bình) như một số cộng đoàn đã và đang thực hiện.

Gần 10 năm qua, tại nhà thờ Thái Hà, vào Chúa Nhật cuối mỗi tháng, chúng tôi đã dành thánh lễ lúc 20 giờ 00 để cầu nguyện cách đặc biệt cho công lý và hòa bình trên quê hương Việt Nam.

Xác tín vào sức mạnh của lời cầu nguyện mà chính Chúa Giêsu hứa, chúng tôi kính mời anh chị em cùng với chúng tôi tiếp tục kiên trì dâng lời cầu nguyện qua thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình như chúng ta đã và đang thực hiện.
Ngày mai, Chúa Nhật, ngày 29.09, kính mời anh chị em đến tham dự thánh lễ vào lúc 20 giờ 00 tại nhà thờ Thái Hà để tiếp tục cầu nguyện cho quê hương Việt Nam thân yêu chúng ta.

Cám ơn ông bà và anh chị em.

Nhà Thờ Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.