Thứ Ba: Lc 2, 22 – 35: Vinh quang Thiên Chúa đã hiển hiện bằng xương bằng thịt ở giữa chúng ta

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

56-presentazione-tempio-p-favaro

Thái Hà (29.12.2015) – Xưa kia khi dân Chúa đi qua sa mạc để vào Đất Hứa, vinh quang Thiên Chúa đã ngự nơi Nhà Tạm, nơi Khám Giao Ước (Xh 40, 34 – 38) để dẫn dắt họ. Khi vào Đất Hứa, dân Chúa xây Đền Thờ Giêrusalem để kính Đức Chúa, thì vinh quang Ngài ngự nơi Đền Thờ (1 V 8). Khi Đền Thờ bị phá hủy, thì vinh quang Chúa rời bỏ nơi ấy (Ed 10). Nhưng Chúa không vì thế mà bỏ rơi con người cách tuyệt đối. Ngài hứa rằng trong tương lai Ngài sẽ lại lấp đầy Đền Thờ bằng vinh quang cứu độ rạng ngời, vinh cửu của Ngài (Kg 2, 1 – 9; Dcr 8 – 9).

Lời hứa ấy sẽ được Đức Vua, Đấng từ chính Thiên Chúa mà đến để thực hiện (Tv 24, 7 – 10; Ml 3, 1).

Đức Vua theo lời Thiên Chúa hứa không ai khác ngoài Đức Giêsu, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Hôm nay, Ngài được dâng vào Đền Thờ để lời hứa của Thiên Chúa xưa kia được hoàn tất.

Có thể nói, Vinh Quang Thiên Chúa giờ đây không còn ở trên trời cao nữa, nhưng đã “trở nên xác phàm” để nhân loại mọi thời, mọi nơi có thể đụng chạm và cảm nếm được cách thiết thân sự hiện diện đích thật, tỏ tường của Ngài.

Vinh quang Thiên Chúa giờ đây đã thành xương thành thịt và không chỉ chiếu tỏa trên dân Do thái mà thôi, nhưng còn chiếu rọi vào mọi ngóc ngách của thực tại trần gian như cụ già Simeon đã thốt lên: “(…) Chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài” (Lc 2, 30).

Nói tóm lại, vinh quang Thiên Chúa trong thời sau hết này đã trở nên người phàm để hướng dẫn nhân loại đi vào quỹ đạo ánh sáng cứu độ của Thiên Chúa.

Bạn và tôi đã có lòng khao khát được cảm nếm tình thương ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Hài Nhi Giêsu, Đấng là ánh sáng thần linh của Thiên Chúa mặc lấy xác phàm vì ta hay chưa?