Thứ Ba: Lc 11, 37 – 41: Sự thanh sạch đích thực

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (12.10.2015) – Những người Pharisiêu là những người rất kỹ càng trong việc tuân giữ các luật lệ và tập tục về sự thanh sạch. Họ không bao giờ ăn thứ gì khi mà họ chưa rửa tay.

12088579_1184885501528010_5726016608139264819_n

Trong bài Tin mừng hôm nay, một ông Pharisiêu mời Chúa đến nhà dùng bữa. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Đức Giêsu, một nhân vật được dân chúng kính trọng như một thầy dạy đầy uy quyền, vậy mà không chịu rửa tay trước khi dùng bữa. Thực ra, Chúa chẳng hề quên rửa tay, nhưng Ngài như thể cố ý làm điều đó để dạy cho những người đạo đức giả một bài học. Điều làm cho người ta nhơ bẩn thật sự chính là lòng tham lam, sự độc ác trong cách ứng xử với người khác, chứ không phải chuyện rửa tay hay chuyện lau chén, đĩa bề ngoài. Phái Pharisiêu vốn dĩ bề ngoài rất bóng bảy, sạch sẽ, nhưng trong lòng họ thường ấp ủ nhưng mưu mô tính toan đầy gian tham, cướp bóc đối với những người thấp cổ bé họng trong xã hội.

Chúa nặng lời với ông Pharisiêu không phải là ghét bỏ, đố kỵ gì với ông, nhưng tất cả là vì Chúa muốn ông được hoán cải để trở nên người trong sạch thật sự. Vì vậy, Chúa nêu ra cho ông ta một phương án để tẩy rửa sự ô uế bấy lâu nay trong lòng ông ta: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”.

Lòng tôi và bạn nhiều khi cũng nhơ bẩn với biết bao mưu mô, tính toán, gian tham. Mỗi khi ta đến với Chúa, quần áo chúng ta chỉnh tề đâu ra đó; mặt mũi trang điểm trông sách sẽ, đẹp đẽ không chê vào đâu được, nhưng lòng chúng ta thì vẫn còn hậm hực, tức tối đối với người này, người kia; lòng chúng ta vẫn còn tìm cách lợi dụng hoặc tìm cách hạ giá người này người khác.

Lời Chúa nói với ông Pharisiêu trong bài Tin mừng hôm nay cũng như đang nói thẳng với mỗi chúng ta: Hãy có lòng bác ái, vị tha và quảng đại trong tư tưởng, lời nói và hành động thì ta mới có được sự trong sạch đích thực để có thể tiếp rước vị khách cao quý là chính Chúa đến thăm ngôi nhà tâm hồn chúng ta.