Thứ Ba: Lc 2, 22 – 40: Ở lì trong bóng tối đam mê tội lỗi hay can đảm đứng dậy bước đi dưới ánh sáng?

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

d--ng-Ch--a

Thái Hà (02.02.2016) – Hôm nay là lễ dâng Chúa vào Đền Thờ, cũng gọi là lễ Nến, lễ Chúa là ánh sáng ơn cứu độ muôn dân.

Theo Luật Môsê dạy, những người con đầu lòng trong Israel phải được hiến dâng cho Chúa, vì xưa kia Chúa đã cứu các con đầu lòng của dân Israel và cho họ vượt qua Biển Đỏ, đi về miền Đất Hứa.

Hôm nay, thánh cả Giuse và Đức Mẹ thi hành những gì Luật đã truyền dạy. Nhưng chính khi các ngài dâng Đức Giêsu vào Đến Thờ, thì Thiên Chúa lại bày tỏ cho toàn thể Israel và mọi dân nước được biết rằng người con mà Đức Mẹ và thánh Giuse tiến dâng cũng chính là Con Một Thiên Chúa, là nguồn ánh sáng vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa chiếu tỏa vào thế gian tăm tối, tội lỗi này.

Nếu xưa kia ánh vinh quang rạng ngời của Thiên Chúa được tỏ bày qua hình ảnh cột mây, cột lửa hay hòm bia để dẫn đưa dân Chúa đi trong sa mạc mà về Đất Hứa (Xh 40, 34 – 38), thì ánh sáng cứu độ ấy bây giờ đã trở nên hữu hình, bằng xương bằng thịt, nơi bản thân con người Đức Giêsu để dẫn đưa dân Người ra khỏi bóng đêm tội lỗi trần gian mà bước vào đời sống ân sủng viên mãn trong Thiên Chúa.

Là Kitô hữu, bạn và tôi được mặc lấy Đức Kitô, nghĩa là được ở trong ánh sáng vinh quang cứu độ của Ngài. Vậy chúng ta có kiên trì bước đi trong ánh sáng của Ngài hay chúng ta vẫn vùi dập bản thân mình trong bóng tối của đam mê và tội lỗi?