Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Phêrô Đamianô: Người đứng đầu

Thái Hà (21.02.2023) – Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (Mc 9,30-37)

Thi hào Targore có một lý tưởng cao đẹp như sau: “Khi ngủ, tôi mơ rằng cuộc đời là niềm vui. Lúc đứng dậy, tôi thấy rằng cuộc đời là phục vụ. Khi phục vụ, tôi thấy rằng phục vụ là niềm vui.”

Trong bài Tin Mừng, các môn đệ chẳng những không hiểu lời loan báo cuộc Thương Khó và Phục Sinh lần thứ hai mà còn tranh luận với nhau xem ai là người lớn hơn cả trong ngày vinh quang của Đức Giêsu. Đức Giêsu đã dạy các môn đệ một bài học quan trọng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Đức Giêsu là gương mẫu về tinh thần phục vụ cho người môn đệ. Người là Chúa, là Thầy, đã cúi mình xuống rửa chân cho người môn đệ, đã chịu nhạo báng, đòn roi, chịu đóng đinh và chết trên thập giá vì nhân loại. Noi gương Chúa, người Kitô hữu được mời gọi để thể hiện tinh thần phục vụ như Đức Giêsu đã dạy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn mang nơi mình tinh thần phục vụ của Chúa để biết chế ngự cơn cám đỗ về danh vọng, quyền lực luôn hiện diện trong con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…