Thứ Ba: Mc 3, 31 – 35: Tìm và thi hành thánh ý

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

12507602_10203810280776227_7896747774644400067_n

Một nhóm bạn trẻ tại Hà Nội mang áo ấm đến những người vô gia cư.
Ảnh FB Hà Vân

Thái Hà (26.01.2016) – Trong bài Tin mừng thứ Ba tuần III thường niên hôm nay, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng ai thi hành ý Thiên Chúa, thì người đó là mẹ, là anh chị em của Ngài, nghĩa là có tương quan nghĩa thiết với Ngài.

Nhưng một trong những khó khăn lớn nhất trong đời sống đức tin của chúng ta ấy là ta khó biện phân được đâu là ý Thiên Chúa để thực thi. Dĩ nhiên, Chúa không hiện ra bảo ta phải làm điều này hay làm điều khác!

Thực ra, Chúa Giêsu không nói một cách chung chung rằng ta phải thực thi ý Thiên Chúa. Nhưng ngang qua đời sống của Ngài, Ngài dạy ta cách cụ thể phải tìm ý Thiên Chúa và thi hành triệt để ý Thiên Chúa như thế nào.

Để nhận ra ý Thiên Chúa, Đức Giêsu hằng liên lỉ đi vào đời sống cầu nguyện tương giao mật thiết với Thiên Chúa là Cha của Ngài. Và Ngài thực thi ý Cha khi trao phó vào trong tay Cha mọi sự xảy đến trong cuộc đời của mình. Ngay cả lúc tăm tối nhất của cuộc đời mình (giờ phút trên thập giá), Ngài vẫn có thế trao phó tất cả mọi sự cho Cha Ngài: “Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46).

Một trong những cám dỗ lớn nhất của con người chúng ta ngày nay ấy là ta luôn tìm cách thỏa mãn bản thân mình và đề cao cái tôi cá nhân của mình. Sống một đời sống ích kỷ, chỉ thỏa mãn mọi như cầu của riêng cá nhân mình, thì điều đồng nghĩa với việc ta sống theo ý riêng mình, chứ không phải là đang làm theo thánh ý Thiên Chúa.