Thứ Ba: Mt 21, 28 – 32: Mùa của cậy trông, tín thác

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

5649495740_be55d36d52_1

Ảnh minh họa

Thái Hà (15.12.2015) – Kinh nghiệm ở đời cho ta thấy, nếu người ta chỉ biết sống cho cái tôi ích kỷ và tự kiêu, thì cuộc sống trở nên ngột ngạt, khốn khổ và đổ vỡ. Ở bài đọc 1 trích trong sách ngôn sứ Xôphônia hôm nay, vị ngôn sứ chỉ ra rằng vì tự kiêu tự mãn và sống ngang tàng trước mặt Chúa mà Israel đã bị xâu xé, tàn lụi và cuối cùng chỉ sót lại một đám dân bé nhỏ, nghèo hèn.

Nếu sự tự kiêu và tự mãn của con người đưa đến sự phá hủy và điêu tàn, thì ngược lại sự khiêm nhường và lòng cậy trông vào Thiên Chúa sẽ dẫn con người tới cuộc sống sung mãn trong an bình của Thiên Chúa. Thật vậy, số sót của Israel là đám dân nghèo hèn, bé nhỏ, nhưng biết cậy trông vào Chúa, nên Chúa đã dẫn đưa họ tới một tình trạng mới, tình trạng được bao bọc chở che trong ân sủng và tình thương của Ngài.

Bài Tin mừng hôm nay đặc biệt nhắc nhở bạn và tôi về thái độ ngoan ngùy trước thánh ý Chúa. Người con thứ trong Bài Tin mừng ban đầu cứng đầu cứng cổ với ý Cha của mình, nhưng sau rồi anh ta đã hối hận mà quy phục trước ý của Cha và nhờ vậy anh ta thực sự là người con của Cha, được bao bọc trong tình thương mến vô bờ của Cha.

Mùa Vọng là mùa cậy trông, phó thác. Bạn và tôi đã sống thái độ ngoan ngùy, phó thác trước mặt Chúa như thế nào?