Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Cho vơi đi oán thù

Thái Hà (26.03.2019) – Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (Mt 18,21-35)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Ambrôxiô nói: “Không ai có thể tự chữa lành cho bản thân bằng cách đả thương người khác”. Lời này có thể dẫn chúng ta đến một hệ luận: “Người ta có thể chữa lành bản thân bằng cách chữa lành tha nhân”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã không gửi đến Phêrô một lệnh truyền điên rồ, nhưng là một phương dược kéo ông ra khỏi tình trạng nóng giận, tức tối. Chúa biết rằng oán thù sẽ cuốn con người vào vòng luẩn quẩn của sự dữ, và chỉ có tha thứ là cửa thoát duy nhất cho tất cả.

Dẫu biết tha thứ là khó khăn, nhưng sự thật là càng tha thứ nhiều bao nhiêu, lòng người càng vơi đi gánh nặng bấy nhiêu.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban dũng lực để chúng con tha thứ cho những người xúc phạm chúng con, nhờ đó, chúng con được giải thoát khỏi mọi hận thù mà vui sống cuộc đời Chúa đã trao ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.