Thứ Ba Tuần VII Thường Niên: Bài học phục vụ

Thái Hà (21.02.2017) – Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại và nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”. (Mc 9,30-37)

Image result for (Mc 9,30-37)
Ảnh minh họa (Google)

Người dân Sparta chọn và bầu ra ba trăm người vào hội đồng thành phố. Khi danh sách những người trúng cử được công bố, không có tên của Paedateros. Có người nói với ông: “Tiếc thật, người ta không bầu cho anh, anh sẽ là một chính khách lỗi lạc”. Nhưng ông thản nhiên đáp: “Trái lại, tôi rất vui, vì trong xứ Sparta này có tới ba trăm người phục vụ giỏi hơn tôi”.

Lời Chúa hôm nay như một nghịch lý: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”. Tuy nhiên, nghịch lý này định nghĩa chức năng của người đứng đầu: Người có chức vụ cao trọng không phải để phục vụ lợi ích bản thân, nhưng là để đem tài đức phục vụ người khác.

Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng đã hạ mình trở nên phục vụ mọi người. Chúng ta cũng được mời gọi trở thành người phục vụ: Phục vụ gia đình, phục vụ cộng đoàn và xã hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con trở nên người tôi tớ hết lòng phục vụ Chúa và anh chị em. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, 

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.