Thứ Bảy: Ga 1, 19 – 28: Khơi lên niềm khát khao Đấng Cứu Thế

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

21

Thái Hà (02.01.2015) – Trong bài Tin mừng hôm nay, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đấng Thiên Sai cho dân chúng. Lời nói và hành động của ông đã làm cho dân chúng biết đặt câu hỏi về thời đại của Đấng Thiên Sai. Nói cách khác, chính Gioan Tẩy Giả đã khơi gợi nơi dân chúng niềm khao khát, mong chờ Đấng Thiên Sai.

Thời đại chúng ta, như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận định, đang có sự dửng dưng về sự hiện diện linh thánh của Thiên Chúa giữa thế giới này. Thật vậy, con người ngày nay dường như không đả động đến vấn đề tâm linh hay Thượng Đế, chứ đừng nói đến việc họ có đặt câu hỏi về việc Thượng Đế hiện hữu hay không hiện hữu.

Sự dửng dưng của con người với Thiên Chúa và các thực tại tâm linh như thế tất nhiên sẽ dẫn đến chỗ họ sống dửng dưng, vô cảm với nhau. Cụ thể, cả thế giới có thể rúng động khi biết tin thị trường chứng khoán bị sút giảm mất một điểm, nhưng một người nghèo chết đói nơi đầu đường xó chợ thì lại không làm lòng người ngày nay lưu ý hay rúng động.

Sống trong một thế giới mà con người dửng dưng với các thực tại thiêng liêng và vô cảm với nhau như thế, bạn và tôi đã làm gì để noi gương thánh Gioan Tẩy Giả khơi gợi nơi lòng người hôm nay dấu hỏi về sự hiện diện linh thánh và đầy lòng xót thương của Thiên Chúa?