Thứ Bảy: Lc 1, 5 – 25: Thiên Chúa biết rõ từng người

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

MANOSxx

Thái Hà (19.12.2015) – Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa thường tuyển chọn những người này người kia để thi hành một sứ mạng xác định, vì lợi ích của dân Chúa. Tỷ như ở bài đọc 1 trích trong Thủ Lãnh hôm nay, Thiên Chúa đã chọn Samson khi ông còn đang thành hình trong lòng mẹ để qua ông, Thiên Chúa tỏ lộ quyền năng của Người.

Cũng vậy, trong bài Tin mừng hôm nay, ta thấy, Thiên Chúa đã tuyển chọn Gioan Tẩy Giả ngày từ khi ông còn trong dạ mẹ để ông làm sứ giả và tiền hô dọn đường cho Chúa sắp đến. Tên của ông cũng đã được Thiên Chúa xác định với ý nghĩa “Giavê là Đấng nhân hậu”. Cuộc đời ông sẽ là cuộc đời chứng tá về một Đấng Nhân Hậu đang đến giữa thế gian này.

Bạn và tôi đều được Thiên Chúa ghi dấu ấn riêng biệt từng người và được ủy thác một sứ vụ nhất định trong trần gian này, chứ không ai trong chúng ta bị Thiên Chúa lãng quên cả. Vậy trong những ngày hân hoan đón mừng mầu nhiệm Giáng Sinh của Con Thiên Chúa, chúng ta đã làm gì để cao rao lòng từ bi nhân hậu và đầy xót thương của Thiên Chúa đối với ta và với hết mọi thành phần trong nhân loại này? Gioan Tẩy Giả đã sẵn sàng lấy chính mạng sống mình để làm chứng cho sự thật và cao rao một “Gia vê là Đấng nhận hậu”. Bạn và tôi thì sao?