Thứ Bảy: Lc 10, 17 – 24: Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

Lm. An Tôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (03.10.2015) – Ngày nay, người Việt chúng ta thường bị mang tiếng là không biết nói lời “cám ơn”. Giả như người ta có nói ra ngoài miệng hai chữ “cám ơn” thì nhiều khi lời ấy cũng chỉ có tính cách xã giao, khách sáo, hình thức bề ngoài mà không phát xuất tự đáy lòng bên trong, vì các mối tương quan xã hội của chúng ta ngày nay quá đặt nặng trên vấn đề vật chất cho đến độ chúng ta quan niệm rằng “đời này có vay có trả”, chứ làm gì phải cám ơn cám tỏi cho phiền hà mất công! Người ta có giúp mình được chuyện này, thì mình cũng đã phải giúp họ chuyện khác, hoặc mình cũng phải thiệt thòi cái này cái kia vì người ta, chứ đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ mà phải cám ơn!

pourquoiprier

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói lời tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho các môn đệ của Ngài vì những thành quả trong việc loan báo Tin mừng mà các ông đạt được. Các môn đệ đã được Chúa sai đi đến những nơi khó khăn, thử thách để rao giảng Tin mừng. Chúa sai các ông như chiên đi vào giữa bầy sói. Dù khó khăn là thế, nhưng các ông vẫn gặt hái được những thành quả tốt đẹp và hôm nay các ông trở về để báo công với Chúa. Chúa biết rằng các môn đệ của Ngài dẫu đi vào nơi khó khăn mà vẫn thành công trong công việc rao giảng Tin mừng như thế là vì các ông đã biết sống đơn sơ, phó thác vào Thiên Chúa, biết cậy dựa vào ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh giống như trẻ nhỏ luôn biết sống tin tưởng, phó thác vào cha mẹ mình. Và vì vậy Chúa lớn tiếng tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho các môn đệ của Ngài.

Ai trong chúng ta đã làm được như Chúa, đã biết cám ơn Chúa thay cho người khác?! Ta chưa biết cám ơn Chúa thay cho người khác, thì ít ra hôm nay sau khi suy niệm bài Tin mừng, bạn và tôi được mời gọi biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh và biết cám ơn người khác dù họ có làm điều tốt hay điều không được tốt lắm cho ta. Ta biết tạ ơn Chúa khi ta gặp được những điều may mắn trong cuộc sống. Ta cũng phải tạ ơn Chúa và cám ơn đời ngay cả khi ta gặp những thử thách, khó khăn, thậm chí là cả thất bại trong cuộc sống. Chính khi Chúa để cho ta gặp khó khăn, thất bại để ta biết khiêm nhường hơn, biết sống tinh thần phó thác hơn và như thế ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho ta có cơ hội rèn giũa con người của ta. Ông bà ta vẫn bảo thất bại là mẹ thành công là vậy! Nhờ thất bại mà ta nên người: Không thành công thì thành nhân!

Ngay cả khi Chúa đặt ta vào tương quan với người mà ta chẳng ưa, người mà cứ làm khổ ta mọi đàng, thì ta vẫn phải tạ ơn Chúa và cám ơn người vì nhờ sống với những người như vậy mà ta biết nhẫn nại, chịu đựng hơn. Chính nhờ những năm tháng được rèn giũa tính nhẫn nãi, chịu đựng khi phải sống với những người ta không ưa mà tương lai sau này gặp phải hoàn cảnh sống cam go, thử thách và nghiệt ngã, ta vẫn đứng vững, vẫn sống mạnh mẽ, hiên ngang!

Thánh Augustinô dạy ta rằng là Kitô hữu, có tâm tình nào đáng ấm ủ trong lòng, đáng nói ra ngoài miệng và đáng diễn tả ra những trang sách cho bằng tâm tình tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh!