Thứ Bảy: Lc 11, 27 – 28: Chúa hay nói xóc óc!

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (09.10.2015) – Chúa là người rất dễ mến. Vì Chúa dễ mến, nên trẻ nhỏ mới thích đến với Ngài. Nhưng đôi khi Chúa cũng là người dễ ghét, vì nhiều khi Chúa có những lời nói xóc óc người ta. Chẳng hạn, khi Chúa dùng dụ ngôn nói về mầu nhiêm Nước Trời, các môn đệ xin Chúa giải thích, thì Chúa liền nhân cơ hội đó mà nói “kháy” đám đông: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu!” (Lc 8, 9). Trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy, thấy Chúa làm được nhiều điều lạ lùng, tốt lành, một phụ nữ ca ngợi Mẹ của Chúa mà rằng: “Phúc thay người mẹ đã cứu mang và cho Thầy bú mớm!” Theo lẽ bình thường thì Chúa sẽ thay Mẹ mà nói rằng: Dạ, cám ơn chị đã có lời khen; đằng này Chúa phán một câu nếu Mẹ Ngài nghe được chắc sốc: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa!”

12108065_1183248345025059_1376205883572596802_n

Mới nghe qua lời này của Chúa, không khéo ta cũng dễ chép miệng: Chúa chẳng ra làm sao cả! Hoặc: Chúa nói gì kì cục dữ vậy ta!

Thực ra, đây là “liệu pháp sốc” mà Chúa dùng để lay tỉnh tâm hồn người ta và đòi buộc người ta phải có sự phản tỉnh trước những điều Ngài dạy. Thật vậy, khi nghe Chúa bảo rằng “còn với kẻ khác phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu,” thì theo tâm lý tự nhiên, đám đông cảm thấy nhột, thậm chí là sốc. Nhưng nhờ cú sốc tâm lý như thế, họ phải đặt vấn đề rằng Chúa đang nói về cái gì đây mà sao Chúa úp úp mở mở và nói sốc thế này? Ngày tức khắc với tính tò mò, họ bắt đầu chú tâm điều Chúa nói và rồi họ có cơ hội hiểu và thay đổi cuộc sống theo như điều Chúa dạy.

Ở trong bài Tin mừng hôm nay cũng vậy, Chúa tiếp tục dùng “liệu pháp sốc” để mọi người ý thức về sự cao cả của người biết lắng nghe và thực hành lời Chúa như mẹ của Ngài. Chắc chắn Chúa không bao giờ hạ giá mẹ Ngài, vì hơn ai hết Chúa biết rõ Mẹ là người hằng lắng nghe và thực hành lời Chúa hơn ai hết.

Lắng nghe bài Tin mừng hôm nay, bạn và tôi có thể bị sốc trước lời của Chúa, nhưng Chúa muốn vậy để lay tỉnh tâm hồn ta. Chúa muốn ta suy gẫm về cuộc đời của Mẹ Ngài – một con người luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa và trở thành người có phúc nhất trần gian! Bạn và tôi cũng lại có cơ hội trong thánh Mân côi này suy gẫm cuộc đời của Mẹ gắn với cuộc đời của Chúa qua những mầu nhiệm được suy niệm trong kinh Mân Côi. Ước gì chúng ta luôn biết noi gương Mẹ trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa để chúng ta cũng được hưởng lời chúc phúc của Chúa như Mẹ: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”