Thứ Bảy: Lc 14, 7 – 11: học biết cảm thông và để Chúa nâng dậy

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Thái Hà (31.10.2015) – Khi nói đến sự khôn ngoan trong phép ứng xử, sách Châm Ngôn dạy rằng: “Chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng. Thà được người ta bảo: ‘Xin mời ông lên trên!’ còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng.” (Cn 25, 6 – 7). Khi tham dự một nghi lễ nào đó, sẽ thật đáng xấu hổ khi ta chọn chỗ của bậc vị vọng để ngồi, nhưng rồi bị mời xuống chỗ thấp để nhường chỗ đó cho người xứng đáng hơn!

12191801_1193976720618888_9053201711368087655_n

Trong bài Tin mừng thứ Bảy tuần XXX hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy rằng: “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này…. Vì Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Thật ra, ở đây Chúa Giêsu không có ý dạy người ta lẽ khôn ngoan trong cách ứng xử, giao tiếp. Điều Chúa có ý nói tới ấy là lòng khiêm nhu mà người ta cần có để được tham dự vào bàn tiệc Nước Trời. Đối tượng cụ thể mà Đức Giêsu nhắm tới ở đây chính là những người Pharisiêu: Họ là những người tự coi mình là công chính (Lc 10, 29; 16, 15) mà không cần đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu để thay đổi cuộc sống và để được Thiên Chúa làm cho nên công chính. Với thái độ tự mãn như vậy, họ sẽ bị loại ra khỏi hàng ngũ những con người vinh dự tham dự bàn tiệc Nước Trời.

Bạn và tôi xét lại bản thân, nhiều khi chúng ta cũng thấy mình có thái độ tự mãn, tự cho mình đã công chính mà coi khinh người khác. Chẳng hạn, ta dè bỉu những người xem ra có vẻ khô khan, nguội lạnh hơn ta. Ta cho rằng ta chuyên chăm các việc đạo đức thiêng liêng, chứ kẻ này người nọ chỉ có bám gót cho ta!

Thật sự chuyện ta được công chính không tuy thuộc ở các việc đạo đức ta làm, nhưng tùy thuộc ở thái độ nhận ra chính mình khốn khổ, nghèo hèn luôn cần đến lòng thương xót cứu chuộc của Chúa. Khi đã cảm nhận được lòng thương xót ấy, ta đồng cảm với sự khốn khó của anh chị mình và cũng mong mỏi cho anh chị em mình được hưởng tình thương của Chúa, chứ không dè bỉu, khinh thường họ. Đó là điều Chúa muốn dạy ta hôm nay: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.