Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Lêô Cả: Trung tín

Thái Hà (10.11.2018) – Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc rất lớn. (Lc 16,9-15)

Ảnh minh họa (Google)

“Chỉ có Chúa mới là tâm điểm tối hậu của cuộc đời mỗi người”. (Trích Tông huấn niềm vui yêu thương củ Đức Giáo hoàng Phanxicô).

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy các môn đệ về sự trung tín. Chúng ta được Chúa giao trách nhiệm quản lý của cải thế gian và sử dụng chúng hầu mưu ích cho tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa. Ẩn sâu trong thái độ trung tín là sự khôn ngoan, Người tôi tớ khôn ngoan thì không lươn lẹo, chỉ biết lo cho bản thân như tên đầy tớ xấu xa trong bài Tin Mừng, nhưng là người biết lựa chọn điều tốt nhất cho mình.

Thánh Lêô Cả là vị Giáo hoàng đạo đức và khôn ngoan. Thánh nhân là mục tử thánh thiện, thần học gia lỗi lạc, và là nhà ngoại giao xuất chúng. Nhưng trên tất cả những thế giá ấy, ngài là một tôi tớ trung tín của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đổ trên chúng con ơn khôn ngoan, để chúng con biết sống và làm việc theo thánh ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.