Thứ Bảy Lễ Thánh Antôn Maria Claret: Hoán cải ngay

Thái Hà (24.10.2020) – Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? (Lc 13,1-9)

Thánh Têrêsa Lisieux nghe biết Pranzini sẽ bị tử hình vì đã giết ba mạng người, nên ngài đã cầu nguyện để anh được ơn hoán cải trước khi chết. Trước khi án tử được thi hành, Pranzini vẫn không chịu xưng tội. Lên đoạn đầu đài, chuẩn bị giơ đầu cho máy chém, bông nhiên, anh quay lại cầm cây Thánh Giá do một linh mục đang giơ lên. Anh bôn ba lần những vết thương thánh.

Đức Giêsu đã bác bỏ lối suy nghĩ sai lầm của người Do Thái rằng những người bị bệnh tật, hay bị tai nạn là những người có nhiều tội lỗi. Những biến cố xảy đến với người này, với người kia, hay với chính ta, đều như một lời cảnh báo mọi người: Hãy nhìn lại bản thân, để nhận ra lầm lỗi và mau chóng hoán cải.

Thiên Chúa luôn cho chúng ta thời gian để hoán cải. Chúng ta có thêm một ngày sống nghĩa là được thêm một cơ hội để hoán cải.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi người luôn ý thức được ơn hoán cải theo thánh ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…